MENU MENU
INFO INFO
BEELD BEELD
_HENK _HENK _PEER _PEER
KLUISTER TWEE EENZAME LEVENS
_EXPO _EXPO
De lotgevallen van kluizenaars intrigeren Mo van Hal mateloos. Per toeval komt zij op het pad van Henk en nog toevalliger op dat van Peer. Zij gaat zich in beide mannen verdiepen. Henk kan zij al niet meer ontmoeten op de plek waar hij als kluizenaar leefde, want hij is inmiddels in een tehuis geplaatst. Maar “Jouw leven is niet voor niets geweest, Henk, daar zorg ik voor”, schrijft zij in een open brief aan hem. Die brief is onderdeel van haar performance Stilleven, waarbij zij Henk zijn bestaan teruggeeft.
Voor Peer hoeft zij geen performance in te richten: zijn leven in grote afzondering hoeft zij alleen maar inzichtelijk te maken. Dat doet zij door op een dag zijn erf te betreden. Met haar camera en haar open blik. “Misschien heeft het toch meer met mezelf te maken dan ik dacht”, schrijft Mo in haar brief aan Henk en natuurlijk geldt dat ook voor haar ontmoetingen met Peer. Geen lezer die daaraan zal twijfelen. Kluister is een fotoboek met persoonlijke teksten van een beeldend kunstenaar op zoek naar zichzelf. "De meest treffende uitingsvorm om mijn bestaan te bevestigen" (Brabants Dagblad, 20 juni 2013). U kunt het boek bestellen door 25 euro over te maken op bankrekening: NL25 RABO 0184 5436 57 t.n.v. Verhallen. Graag onder vermelding van uw adresgegevens.